Сайт за София

Имоти и полезна информация

ПОЛЕЗНО

Трудова злополука фактори

Трудова злополука фактори, полезн информация от експертите по наемане на работа – informjobs.com

Трудова злополука фактори

Рисковите фактори за работещите са:

Опасност от травмиране при извозване с автобус при отиване и връщане до работното място;

Опасност от движещи се жп возила по съседни или деповски коловози;

Опасност от травмиране по време на извършване на деповска маневра пред и в депото:

-опасност от отворени врати и капаци;

-опасност от настъпване на удар от маневриращо возило и возило вдигнато на крикове;

-опасност от притискане при извършване на маневра в депото;

-опасност от извън габаритни предмети на возилото при извършване на маневра от съседен коловоз;

-опасност при преместване на локомотив или жп возило, които нямат буфери и куполи и се употребяват други приспособления.

Опасност от травмиране при оглед на жп возилата при приемане за ремонт:

-опасност при качване по стъпенките, площадките и покрива на жп возилата при оглед;

-опасност от подхлъзване, стъпване на криво, падане по пристройките на локомотивите от разливите на ГСМ;

-опасност при работа на височина;

-опасност при захващане от въртящи се части;

-опасност от отваряне на метални запушалки на спирачни прибори и резервоари, когато последните се намират под налягане.

Опасност от травмиране при работа в ревизионния канал:

-опасност от подхлъзване, спъване и падане при слизане в канала;

-опасност от падане в рев. Канал при прескачане на същия без да се преминава по преходните дървени решетъчни мостове, поставени перпендикулярно на оста на канала;

-опасност от падащи предмети върху работещите в рев. Канал от пристройката на возилата намиращи се върху канала;

-опасност от задушаване при работа в рев. Канал от отлагащи се вредни газове от остатъчните ГСМ и газовете от канализацията.

Опасност от травмиране при работа със струг, фреза, отрезна ножовка, отрезна гилотина, бормашина, шмиргел, абкант машина и апарат за точково заваряване;

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО, а за връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ