Сайт за София

Имоти и полезна информация

Uncategorized

Как действат биологичните пречиствателни станции

Биологичните пречиствателни станции са предпочитани за филтрирането на отпадни води. Премахването на биоразградима органична материя, както и азот и фосфор, чрез биологични обработки е най-икономичният и прост начин за третиране на отпадъчните води. Подходящи за използване са в еднофамилни къщи и вили. Пречиствателните станции могат да обслужват до 25 човека. Ефективни са и в къмпинги и хотелски комплекси като диапазонът им покрива от 25 до 500 човека. Използват се и в общини, с население до 10000 жители.

Екологично чиста технология

Биологичното пречистване е най-подходящият начин, когато в отпадъчните води има висока концентрация на органични вещества. Причината е не само в ниските разходи, но и в ефективаната технология, базирана на естествен природен процес. Тази технология не използва химикали. Изискването за нейното правилно приложение е замърсяването да е биоразградимо и да няма присъствие на биоцидни съединения в отпадъчните води, които да бъдат третирани.

Биологичните пречиствателни станции функционират с активна утайка

Получаването на активна утайка става с концентриране на разнообразен набор от микроорганизми, които са в състояние да разрушат органичната материя, присъстваща в отпадъчните води, за собствен растеж. Наборът от микроорганизми е много разнообразен и богат на видове. Като съставът им зависи от характеристиките на остатъчната вода, която се обработва, и от условията на процеса. Това е вид екосистема, която непрекъснато се адаптира към променящи се външни условия. За растежа на микроорганизмите е необходимо водата да съдържа органична материя и хранителни вещества, главно азот и фосфор. Тогава отделянето на тези микроорганизми от водата е просто и икономично. Тези микроорганизми са отговорни за отстраняването на органичната материя, която може да бъде както различни частици, така и разтворимите вещества.

Етапи на биологичното пречистване

Етапите на биологичното пречистване, включени в пречиствателните станции са денитрификация, което е първичното утаяване с намаляване на съдържанието на нитрати и нитрити. Следващият етап е нитритификацията. Тук процесите протичат в условия на наличие на кислород  Тази зона се аерира интензивно с фини въздушни мехурчета,чрез аератори монтирани на дъното. Тук се осъществява пълното биологично разграждане на органичните замърсители. Последният етап е седиментация. В зоната за окончателно утаяване, биомасата е суспендирана във водата и поради по-високата си плътност се отделя от пречистената вода под формата на активна утайка. Чистата вода се отвежда извън съоръжението, а активната утайка се връща обратно в началото на процеса на пречистване. След дезинфекция, тази вода може да се използва за напояване, миене на улици, тротоари и т.н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *