Сайт за София

Имоти и полезна информация

ПОЛЕЗНО

Какви изключения може да имат медицинските застраховки за чужбина

Какви изключения може да имат медицинските застраховки за чужбина?

Изключенията, които могат да имат медицинските застраховки за чужбина могат да варират в зависимост от доставчика на застраховката и условията на полицата.

Често срещаните изключения в медицинските застраховки за чужбина включват:

Много застрахователни полици изключват покритие за предшестващи медицински състояния, които са здравословни състояния, съществували преди началото на застрахователната полица. Някои полици обаче може да предлагат покритие за съществуващи условия при определени обстоятелства или с допълнителни премии.

Покритието може да бъде изключено за наранявания или заболявания в резултат на участие във високорискови дейности като екстремни спортове, алпинизъм, гмуркане или приключенско пътуване. Пътуващите, участващи в такива дейности, може да се наложи да закупят допълнително покритие или специализирани застрахователни полици.

Застрахователните полици често не покриват избираеми или козметични процедури, които не са необходими от медицинска гледна точка. Като козметична хирургия, лечение на безплодие или експериментално лечение.

Някои застрахователни планове може да изключват покритие за медицинско лечение, търсено във вашата родна страна или държава на гражданство. Особено ако пътувате специално с цел медицински туризъм.

Покритието за психични разстройства, психиатрично лечение или състояния, свързани със злоупотребата с вещества, може да бъде ограничено или изключено от някои застрахователни полици.

Застрахователните полици може да имат ограничения или изключения

Застрахователните полици може да имат ограничения или изключения, свързани с бременност, раждане и грижи по майчинство. Покритие за рутинни пренатални грижи, раждане и грижи за новородено може да не бъде включено. Освен ако не е посочено в полицата.

Застраховките обикновено изключват покритие за наранявания или заболявания в резултат на незаконни или престъпни дейности. Включително злоупотреба с наркотици или участие в незаконни протести или демонстрации.

Ако не следвате медицински съвет или лечение, предписано от доставчик на здравни услуги, може да ви бъде отказано покритие за свързани медицински разходи.

Важно

От решаващо значение е внимателно да прегледате правилата и условията на вашата застрахователна полица. Включително всички изключения, ограничения и конкретни подробности за покритието, за да разберете какво е покрито и какво не. За да се улесните в откриването на най-подходящото покритие и цена за медицинска застраховка в чужбина, свържете се със застрахователен брокер insurance.bg.